Đối tác cao cấp của Rossi Group

Được chứng nhận là đối tác chính thức của Rossi S.p.A

Về Rossi

ĐỊNH HƯỚNG NGÀNH - XUẤT SẮC VÀ ĐỔI MỚI

- Rossi đổi mới và thúc đẩy hoạt động bằng cách sản xuất các sản phẩm hiệu quả, chính xác, đáng tin cậy và chất lượng cao.
- Rossi luôn tiến một bước trong việc cung cấp các sản phẩm có độ tin cậy cao và phát triển các cải tiến kỹ thuật có thể đáp ứng vô số nhu cầu ứng dụng, ngay cả trong những điều kiện khắt khe nhất.
- Trong 60 năm, Rossi đã dẫn đầu thế giới về sản xuất hộp giảm tốc, hộp số và động cơ điện, được sử dụng ngay cả trong các ứng dụng khắt khe nhất. Rossi đáp ứng nhu cầu của các quy trình phức tạp nhất và di chuyển chúng theo yêu cầu.
Tại Rossi Group, sự đổi mới và tính chuyên nghiệp thể hiện ưu thế vượt trội của chúng tôi, kể từ năm 1953.

 • Sứ mệnh

  Trở thành doanh nghiệp năng động hàng đầu hoạt động trong mảng kinh doanh với phương châm chất lượng, dịch vụ và tận tâm.

 • Tầm nhìn

  Trở thành doanh nghiệp năng động hàng đầu hoạt động trong mảng kinh doanh với phương châm chất lượng, dịch vụ và tận tâm.

 • Mục tiêu

  Trở thành doanh nghiệp năng động hàng đầu hoạt động trong mảng kinh doanh với phương châm chất lượng, dịch vụ và tận tâm.

 • Triết lí kinh doanh

  Trở thành doanh nghiệp năng động hàng đầu hoạt động trong mảng kinh doanh với phương châm chất lượng, dịch vụ và tận tâm.

02 862 757 005