Danh sách Sản phẩm

SR Series

202 lượt xem

Coaxial servo gear reducers

  • Size: 32-101
  • Nominal Torque: up to 1509 Nm
  • Accelerating Torque: up to 2000 Nm
  • Transmission Ratio: 4 - 154
  • Origin: Italia

Xem thêm

Danh mục Sản phẩm

Sản phẩm nổi bật

02 862 757 005